ZARZĄDZENIE Nr 24/16

ZARZĄDZENIE Nr 24/16

Dyrektora Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty

(umowa na czas zastępstwa) w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

 

Treść zarządzenia Nr 24/16.

Ogłoszenie o konkursie.

Kwiestionariusz osobowy.

Oświadczenia.