Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi Zarządzeniem nr 13  z 29 września 2020 roku powołał koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Łodzi a Dyrektorami sądów apelacji łódzkiej, Koordynator realizuje swoje zadania również na rzecz pozostałych sądów apelacji – w tym w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • monitorowanie działalności sądów apelacji łódzkiej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności

Szymon Arkuszewski

tel. 42 68 50 662,

e-mail: dostepnosc@lodz.sa.gov.pl

Rejestr zmian dla: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Zgierzu
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-10-05
Publikacja w dniu:
2020-10-05
Opis zmiany:
Dodanie grupy głównej.