Skrzynka podawcza w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

Szanowni Państwo,

W celu zminimalizowania niedogodności wynikających z wprowadzonych obostrzeń, kierując się nade wszystko troską o wspólne bezpieczeństwo i konieczność zapewnienia przestrzegania przepisów sanitarnych dot. minimalizowania ryzyka zarażenia wirusem COVID-19 uprzejmie zawiadamiamy, iż w Sądzie Rejonowym w Zgierzu na parterze budynku Sądu przy ul. Sokołowskiej 6 uruchomiona została skrzynka podawcza, do której składać można korespondencję adresowaną do Sądu Rejonowego w Zgierzu nie wymagającą pokwitowania jej złożenia przez pracownika Sądu.

 

  1. Skrzynka podawcza umieszona jest w głównym korytarzu przy wejściu do Sądu.
  2. Pisma kierowane do sądu można złożyć osobiście wrzucając je do skrzynki podawczej w godzinach urzędowania sądu tj. od 8.00 do 15:00.
  3. Korespondencję składaną za pośrednictwem skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Zgierzu należy zabezpieczyć poprzez umieszczenie jej w zamkniętej kopercie.
  4. Osoba składająca pismo za pośrednictwem skrzynki podawczej nie otrzyma potwierdzenia złożenia tego dokumentu.
  5. Korespondencja zostanie opatrzona prezentatą z datą wpływu faktycznego do sądu i przekazana do właściwego wydziału.
  6. Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Zgierzu będzie opróżniana przez pracownika Biura Obsługi Interesanta dwa razy dziennie w godzinach 10.30 i 15.00.


Jednocześnie prosimy o nie składanie w tej formie korespondencji kierowanej do spraw, w których termin rozprawy/posiedzenia wyznaczono na dzień, w którym faktycznie jest składana korespondencja.

Rejestr zmian dla: Skrzynka podawcza w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-12-15
Publikacja w dniu:
2020-12-15
Opis zmiany:
Dodanie aktualności.