Rozprawy Odmiejscowione - Wideokonferencje

W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji istnieje mozliwość nawiązania połączenia poprzez sieć Internet przez dowolną osobę z własnego urządzenia wykorzystując w tym celu dedykowany portal z bezpłatnym systemem o nazwie JITSI.

Przed przystąpieniem do wideokonferacji należy zapoznać się z dokumentem:

"Instrukcja połączenia wideokonferencyjnego za pośrednictwem oprogramowania JITSI"

Rejestr zmian dla: Rozprawy Odmiejscowione - Wideokonferencje