Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem (ofiarą przestępstwa), zasługujesz na otrzymanie wsparcia i ochrony.

 

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Możesz otrzymać pomoc w formie:

 

  •   informacji prawnej,
  •   pomocy psychologicznej,
  •   pokrycia kosztów rehabilitacji, 
  •   pomocy finansowej i materialnej

 

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/otwiera się w nowym oknie i w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem

oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych

www.pokrzywdzeni.gov.pl

Rejestr zmian dla: Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem