Podział czynności

Podział Czynności

sędziów i referendarzy orzekających w Sądzie Rejonowym w Zgierzu:
formularze podziału czynności dostępne pod nazwiskiem każdego z sędziów