Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zgierzu.

- zmiana od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów  (Dz. Urz. Min. Spr. z 28 grudnia 2015 r., poz. 260)

91-450 Łódź, ul. Tokarska 7 

Kierownik I OZSS

Pani Magdalena Grudzińska - przyjęcia interesantów w poniedziałki, w godz. 12.00 - 14.00 

Sekretariat tel./fax. 42 655-10-00

 1ozss@lodz.so.gov.pl

 

Aktualny skład I Opiniodawczego Zespołu Specjalistów dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zgierzu.


Do zadań I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wynikających z art.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U z 2015 r., poz. 1418) należy:

- sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,

- prowadzenie na zlecenie sądu: mediacji, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,

- współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

Rejestr zmian dla: Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-10-31
Publikacja w dniu:
2018-10-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-18
Publikacja w dniu:
2017-12-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-18
Publikacja w dniu:
2017-12-18
Opis zmiany:
b/d