Ogłoszenie w sprawie III RC 437/15

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Florczak   -  pracownika Sądu w Zgierzu ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Rafała Wójcika, którego miejsce pobytu nie jest znane,   w sprawie z powództwa Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Zgierzu, działającego na rzecz małoletniej Pauliny Wójcik, reprezentowanej przez rodzinę zastępczą Zofię Szczapa, o alimenty.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie III RC 437/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-09
Publikacja w dniu:
2017-03-09
Opis zmiany:
b/d