Ogłoszenie w sprawie III RC 270/16

Na podstawie art. 144 § 1,2,3 k.p.c. ustanowiono dla pozwanego Michała Andrzejewskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Witczak, adres do korespondencji: Zgierz, ulica Sokołowska 6,  do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie sygn. akt III RC 270/16 toczy się postępowanie z powództwa małoletniej Wiktorii  Andrzejewskiej reprezentowanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu przeciwko Małgorzacie Zawisza i Michałowi Andrzejewskiemu  o alimenty.