Ogłoszenie w sprawie III Nsm I Ns 343/20.

Sygn. akt I Ns 343/20

 

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 343/20 postępowanie z wniosku Grzegorza Czapiga o stwierdzenie nabycia spadku po Cecyli Knapczyńskiej z domu Mela, córce Stefana i Stanisławy, zmarłej w dniu 12 marca 2019 roku w Ozorkowie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Strykowie. Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu, I Wydziału Cywilnego i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

sporządził: Sędzia Monika Olszowiec

wykonał: Stażysta Anna Rojek

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie III Nsm I Ns 343/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Stażysta
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-09-17
Publikacja w dniu:
2020-09-17
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.