Ogłoszenie w sprawie I Ns 990/17.

Zgierz, dn. 07.10.2020 r.

OGŁOSZENIE 

Sygn. akt I Ns 990/17 

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 990/17 postępowanie z wniosku Mirosławy Wyrzykowskiej z udziałem Eugeniusza Kowalczyka, Sławomira Kowalczyka i Jana Kowalczyka o stwierdzenie nabycia przez Jana i Mariannę małżonków Kowalczyk z mocy prawa przez uwłaszczenie prawa własności nieruchomości położonej w Ozorkowie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 127, stanowiącej działkę nr 64/2 o powierzchni 0,1444 ha, stanowiącej część działki nr 64, będącej poprzednio częścią działki nr 278, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Nieruchomość pozostaje w posiadaniu wnioskodawczyni.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności spadkobierców Anny Matuszewskiej, Stefanii Banasiak i Stanisława Fabjanowskiego, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

 

Sekretarz sądowy

Klaudia Cholewińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 990/17.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-07
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia