Ogłoszenie w sprawie I Ns 966/16

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Adw. Jakuba Sokoła, adres dla doręczeń 95-100 Zgierz  ul. Bazylijska 39 lok.3 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Pawła Bojarzyńskiego z wniosku Powiatu Zgierskiego – Starosty Zgierskiego z udziałem Pawła Bojarzyńskiego o orzeczenie przepadku pojazdu.

Pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.