Ogłoszenie w sprawie I Ns 957/17

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 957/17 toczy się postępowanie z wniosku Marioli Kuzańskiej z udziałem Kazimiery Zaborowskiej, Genowefy Bujała i Anny Zabost o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Steglińskim, synu Andrzeja i Agnieszki, zmarłym dnia 6 października 1983 roku w Zgierzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zgierzu oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Orzechowskiej z domu Steglińskiej, córce Andrzeja i Agnieszki, zmarłej w dniu 17 kwietnia 1985 roku w Zgierzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zgierzu. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo do spadku po Romanie Steglińskim i Józefie Orzechowskiej w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 957/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-01-25
Publikacja w dniu:
2018-01-25
Opis zmiany:
b/d