Ogłoszenie w sprawie I Ns 935/18.

Zgierz, dnia 30 października 2020 r.

 Sygn. akt I Ns 935/18

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 935/18 postępowanie z wniosku Marianny Piechuty o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię z mocy prawa przez zasiedzenie własności działki numer 274/4 o powierzchni 0,1220 ha, położonej przy ulicy Podleśnej 1 w Rosanowie, gminie Zgierz, powiecie zgierskim, województwie łódzkim, objętej księgą wieczystą numer LD1G/00006952/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu.

Nieruchomość pozostaje w posiadaniu wnioskodawczyni.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności spadkobierców Aliny Nawrockiej, aby zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.

Sekretarz sądowy

Klaudia Cholewińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 935/18.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-10-30
Publikacja w dniu:
2020-10-30
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.