Ogłoszenie w sprawie I Ns 73/17

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 73/17 toczy się postępowanie z wniosku Feliksy Szymczak i Henryka Szymczaka o stwierdzenie, że nabyli on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości położonych w miejscowości Sadówka, gmina Stryków powiatu zgierskiego stanowiącej działkę nr 14 o obszarze 1,4641 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbiorów dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w tym spadkobierców Antoniny Grzelak, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu, a Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 73/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-07
Publikacja w dniu:
2017-04-07
Opis zmiany:
b/d