Ogłoszenie w sprawie I Ns 628/19.

Zgierz dn. 01.10.2020r

OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I Ns 628/19

 

W Sądzie Rejonowym w Zgierzu, przy ul. Sokołowskiej 6, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 628/19 toczy się postępowanie z wniosku kuratora spadku po Małgorzacie Michalak i Władysławie Michalaku o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Michalaku, synu Władysława i Zofii, zmarłym dnia 11 kwietnia 2015 w Zgierzu i tam ostatnio stale zamieszkałym. Wzywa się, aby spadkobiercy, w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydział Cywilny i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sporządziła: Sędzia A. Anduła - Dzikowska

Wykonała: st. sekr. sąd. Anna Ostrowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 628/19.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-01
Publikacja w dniu:
2020-10-01
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia