Ogłoszenie w sprawie I Ns 597/20.

Zgierz dn. 06.10.2020r

OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I Ns 597/20 

 

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 5 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 597/20 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Durańskiemu sporządzenie spisu inwentarza po Halinie Katarzynie Lis, córce Józefa i Jadwigi, urodzonej 13 lutego 1960 roku w Łowiczu i zmarłej w dniu 3 marca 2020 roku w Głownie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Aleksandrowie Łódzkim.

          Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  

Sporządził: Asesor Sądowy Sabina Ławniczak 

Wykonał: stażysta Anna Rojek

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 597/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Stażysta
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-06
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia