Ogłoszenie w sprawie I Ns 589/20.

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 589/20 postępowanie z wniosku Beaty Koźmiśkiej o stwierdzenie nabycia przez w/w z mocy prawa przez zasiedzenie udziału wynoszącego 1/5 (jedna piąta) w prawie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 358/3 o powierzchni 0,1084 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1G/00011176/2. Nieruchomość jest położona w obrębie geodezyjnym nr 9 Ozorków przy ul. Zgierskiej 105a i aktualnie stanowi działkę budowlaną.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

sporządził: asesor sądowy Sabina Ławniczak

wykonał: stażysta Anna Rojek

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 589/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Stażysta
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-11-20
Publikacja w dniu:
2020-11-20
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.