Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/20.

Zgierz, dn. 02.11.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Sygn akt I Ns 582/20

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie aplikanta radcowskiego Mateusza Stolarczyka – ul. Długa 49, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Sławomira Janiszewskiego ostatnio zamieszkałego w Zgierzu do reprezentowania w sprawie z wniosku Starosty Zgierskiego z udziałem Sławomira Janiszewskiego i Powiatu Zgierskiego o stwierdzenie nabycia spadku. 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

sporządził: Asesor SR Sabina Ławniczak

wykonał: stażysta Anna Rojek

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Stażysta
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-11-02
Publikacja w dniu:
2020-11-02
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia