Ogłoszenie w sprawie I Ns 556/20.

Zgierz dn. 06.10.2020r

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 556/20

 

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 556/20 Izabela Roszkowska - zarządca sukcesyjny złożyła wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą „TERRA-POL” Jerzy Kubicki z siedzibą w Nowym Adamowie, NIP: 7260016154 prowadzonego przez Jerzego Kubickiego, zmarłego w dniu 29 czerwca 2020 r.

Sąd jednocześnie poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, zaś każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym o zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Sporządził: Asesor Sądowy Sabina Ławniczak

Wykonał: stażysta Anna Rojek

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 556/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Stażysta
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-06
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia