Ogłoszenie w sprawie I Ns 540/20.

Zgierz, dn. 09.10.2020 r.

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 540/20

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 540/20 postępowanie z wniosku Corpus Iuris Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Kralkowskiej córce Józefa i Weroniki, urodzonej 6 sierpnia 1935 roku w Feliksowie, zmarłej w dniu 12 września 2019 roku w Zgierzu, przed śmiercią zamieszkałej w Zgierzu. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sporządził:

Protokolant Joanna Skrzat

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 540/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Protokolant
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-09
Publikacja w dniu:
2020-10-09
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia