Ogłoszenie w sprawie I Ns 521/19.

Dnia 18 listopada 2020 roku

OGŁOSZENIE

 

I Ns 521/19

 

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 521/19 postępowanie z wniosku wierzyciela Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Katarzynie Izydorczyk z domu Błaszczyk córce Kazimierza Błaszczyka i Eugenii Skowrońskiej I voto Błaszczyk z domu Tośta zmarłej w dniu 22 listopada 2013 roku w Kolonii Głowa gmina Zgierz, ostatnio mającej stałe miejsce zamieszkania w Zgierzu. Skład spadku nie jest Sądowi znany. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności ewentualnych spadkobierców ustawowych lub testamentowych zmarłego, aby zgłosiły się do Sądu i udowodniły nabycie spadku w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. W przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wykonała: Protokolant Justyna Umińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 521/19.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Protokolant
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-11-18
Publikacja w dniu:
2020-11-18
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.