Ogłoszenie w sprawie I Ns 438/20.

OGŁOSZENIE

I Ns 438/20

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 438/20 Sławomir Racinowski złożył wykaz inwentarza po Lidii Racinowskiej z domu Brzezińskiej, córce Małgorzaty i Jerzego, PESEL: 72031307304, zmarłej w dniu 11 czerwca 2020 roku, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zgierzu, przy ul. 1 Maja 34A/18.
Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, zaś każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Wykonała: Protokolant Justyna Umińska

Dnia: 11 września 2020 roku

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 438/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Protokolant
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-09-11
Publikacja w dniu:
2020-09-11
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.