Ogłoszenie w sprawie I Ns 433/20.

Zgierz dn. 02.10.2020r

OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I Ns 433/20

 

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 25 września 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 433/20 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu – Annie Sikorze sporządzenie spisu inwentarza po Adamie Siubielskim, synu Tadeusza i Stanisławy, zmarłym w dniu 19 lutego 2020 roku w Zgierzu, przed śmiercią zamieszkałym w Zgierzu.

    Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sporządziła: Sędzia Anna Anduła - Dzikowska

Wykonała: st. sekr. sąd. Anna Ostrowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 433/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-02
Publikacja w dniu:
2020-10-02
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia