Ogłoszenie w sprawie I Ns 432/20.

OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I Ns 432/20

 

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 432/20 postępowanie z wniosku Teresy Hilińskiej z udziałem Zbigniewa Rutkowskiego, Małgorzaty Andzelak, Grzegorza Baszczyńskiego, Jadwigi Jaworskiej, Łukasza Szutkowskiego, Wacława Baszczyńskiego, Zenona Baszczyńskiego, Barbary Kwiatkowskiej, Czesławy Podkańskiej, Aleksandry Serweta, Teresy Szczepaniak, Heleny Tarczyńskiej, Henryka Tarczyńskiego, Jadwigi Zielewskiej o stwierdzenie nabycia przez Wiktorię Łodwig z mocy samego prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 185 położoną w Zgierzu przy ulicy Piotra Skargi 4a o powierzchni 0,1488 ha, która jest objęta zbiorem dokumentów nr ZD 1054

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

 

Sporządziła: Asesor S. Ławniczak

wykonała: Anna Ostrowska 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 432/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-09-14
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.