Ogłoszenie w sprawie I Ns 428/19.

Zgierz dn. 06.10.2020r

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 597/20

 

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 5 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 428/20 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Durańskiemu sporządzenie spisu inwentarza po Marianie Zdzisławie Kulczaku, synu Stanisława i Marii, urodzonym dnia 5 kwietnia 1948 roku, zmarłym w dniu 29 września 2016 roku w Głownie, mającemu ostatnie miejsce zamieszkania w Głownie.

          Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sporządził: Asesor Sądowy Sabina Ławniczak

Wykonał: stażysta Anna Rojek

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 428/19.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Stażysta
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-06
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia