Ogłoszenie w sprawie I Ns 358/20.

Zgierz, dn. 30.10.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I Ns 358/20

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Joanny Skrzat pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu, ul Sokołowska 6, 95-100 Zgierz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Bogusławy Leżańskiej w sprawie z wniosku Jadwigi Granosik i Jolanty Błaszczyk z udziałem Zdzisława Cieślaka, Sławomira Cieślaka, Bożeny Marciniak, Konrada Cieślaka, Mirosława Maniszewskiego, Aleksandry Maniszewskiej, Mateusza Maniszewskiego, Elżbiety Skowrońskiej, Bogusławy Leżańskiej, Jakuba Cieślaka, Dawida Cieślaka, Wiktora Cieślaka, Władysława Kamińskiego, Haliny Wajerowicz, Marii Tomas, Adama Kamińskiego i Macieja Studzińskiego o zniesienie współwłasności i o zasiedzenie.

Pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

Sędzia Ewelina Iwanowicz

Wykonała: Protokolant Patrycja Łuczak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 358/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Protokolant
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-30
Publikacja w dniu:
2020-10-30
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia