Ogłoszenie w sprawie I Ns 352/16.

Zgierz, dn. 30.10.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I Ns 352/16

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 352/16 toczy się postępowanie z wniosku Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Jatczaku, zmarłym w dniu 13 lipca 2015 roku w Zgierzu, ostatnio stałe zamieszkałym w Zgierzu. W skład spadku wchodzi udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 14 położonego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 61 , oraz zadłużenie z tytułu opłat związanych z  w.w lokalem. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców w/w, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

red. Sędzia Katarzyna Balcerczyk

Wykonała: Protokolant Katarzyna Palczewska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 352/16.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Protokolant
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-30
Publikacja w dniu:
2020-10-30
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia