Ogłoszenie w sprawie I Ns 351/20.

Dnia: 14-10-2020 roku

OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I Ns 351/20

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 9 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 351/20 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Krugulcowi sporządzenie spisu inwentarza po Stefanii Królikowskiej, córce Stefana i Franciszki, zmarłej w dniu 11 listopada 2018 roku w Głownie, przed śmiercią zamieszkałej w Głownie. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Wykonała: Protokolant Justyna Umińska

Dnia: 14-10-2020 roku

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 351/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Protokolant
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.