Ogłoszenie w sprawie I Ns 348/20.

Zgierz, dn. 09.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 348/20

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 348/20 postępowanie z wniosku Secus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Rojek synu Jakuba i Janiny, urodzonej  21 marca 1943 roku w Kamiennej, zmarłej w dniu 6 stycznia 2020 roku w Głownie, przed śmiercią zamieszkałym w Aleksandrowie Łódzkim. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sporządził:

Protokolant Joanna Skrzat

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 348/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Protokolant
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-09
Publikacja w dniu:
2020-10-09
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia