Ogłoszenie w sprawie I Ns 339/20.

Zgierz dn. 25.09.2020r

Sygn. akt I Ns 339/20

 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 10 września 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn.. akt I Ns 339/20 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Krogulcowi sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Jasik, synu Janiny i Aleksandra, PESEL 52012416517, zmarłym w dniu 14 listopada 2019 roku, przed śmiercią zamieszkałym w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 27/3.

Jednocześnie Sąd poucza, iż ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

sekretarz sądowy

Klaudia Cholewińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 339/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-09-25
Publikacja w dniu:
2020-09-25
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.