Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/20.

Zgierz, dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

Sygn. akt I Ns 305/20

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 305/20 postępowanie z wniosku Anny Byba z udziałem Jacka Bieńczaka i Ryszard Bieńczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Jadwidze Bieńczak z domu Baranowskiej, córce Bronisława i Balbiny, zmarłej w dniu 21 stycznia 2014 roku   w Zgierzu, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zgierzu.

Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu, I Wydziału Cywilnego i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

sekretarz sądowy

Klaudia Cholewińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-08-28
Publikacja w dniu:
2020-08-28
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.