Ogłoszenie w sprawie I Ns 238/20.

Zgierz, dn.12.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 238/20

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 238/20 postępowanie z wniosku Barbary Piasecznej z udziałem Marty Gronczewskiej o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię z mocy prawa przez zasiedzenie należącego do Władysława Jeziornego udziału wynoszącego 1/2 (jedna druga) w prawie własności nieruchomości położonej w Ozorkowie przy ul. Północnej 16, stanowiącej działkę nr 56/1 o powierzchni 0,2893 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00020044/4.

Nieruchomość pozostaje w posiadaniu wnioskodawczyni.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności spadkobierców Władysława Jeziornego, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowego udziału w prawie własności nieruchomości w terminie 3 miesięcy  od dnia dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności udziału w prawie, o ile zostanie ono udowodnione.

 

Sekretarz sądowy

Klaudia Cholewińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 238/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia