Ogłoszenie w sprawie I Ns 207/20.

Zgierz, dn. 14.10.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I Ns 207/20

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 207/20 postępowanie z wniosku Michała Kowalczyka o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Kucińskim synu Piotra Kucińskiego i Franciszki Kucińskiej z domu Siatkowskiej zmarłym w dniu 5 lutego 1997 roku w Łagiewnikach Nowych gmina Zgierz, ostatnio mającym stałe miejsce zamieszkania w Łagiewnikach Nowych. Skład spadku nie jest Sądowi znany. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności ewentualnych spadkobierców ustawowych lub testamentowych zmarłego, aby zgłosiły się do Sądu i udowodniły nabycie spadku w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. W przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Wykonała: Protokolant Justyna Umińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 207/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Protokolant
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia