Ogłoszenie w sprawie I Ns 200/20.

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 200/20 postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Gdyni o stwierdzenie nabycia spadku po Mikołaju Tołkaczewiczu, urodzonego 6 grudnia 1951 roku w Zgierzu, zmarłego 17 sierpnia 2018 roku w Zgierzu, przed śmiercią zamieszkałego w Zgierzu Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Wykonał:

Sekretarz Sądowy Joanna Skrzat

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 200/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-08-28
Publikacja w dniu:
2020-08-28
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.