Ogłoszenie w sprawie I Ns 150/20.

Zgierz, dnia 9 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I Ns 150/20

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 150/20 postępowanie z wniosku Piotra Milczarka o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Marii Maszewskiej z domu Filipczenkow, córce Mitrofana i Heleny, zmarłej w dniu 30 października 2014 roku w Swędowie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zgierzu.

Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu, I Wydziału Cywilnego i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sekretarz sądowy

Klaudia Cholewińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 150/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-11-09
Publikacja w dniu:
2020-11-09
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia