Ogłoszenie w sprawie I Ns 141/20.

Zgierz, dn.28.10.2020 r. 

OGŁOSZENIE 

Sygn. akt I Ns 141/20 

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 141/20 postępowanie z wniosku Żanety Ludwiczak – Smug z udziałem Przemysława Michalaka, Karoliny Świątkowskiej i Katarzyny Wójcikowskiej o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię z mocy prawa przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Głownie, przy ulicy Wyzwolenia 33, stanowiącej działkę numer 110 o powierzchni 0,0335 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Nieruchomość pozostaje w posiadaniu wnioskodawczyni. 

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności spadkobierców Stefana Michalaka, aby zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione. 

 

Sekretarz sądowy

Klaudia Cholewińska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 141/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-28
Publikacja w dniu:
2020-10-28
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia