Ogłoszenie w sprawie I Ns 101/19.

Sygn. akt I Ns 101/19

 

Ogłoszenie

 

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 101/19 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Danieli Zarzyckiej z domu Warszawskiej, córce Wacława i Krystyny, zmarłej w dniu 18 lipca 2016 roku w Zgierzu, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zgierzu. Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydział Cywilny i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Protokolant Patrycja Łuczak.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 101/19.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Protokolant
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-09-16
Publikacja w dniu:
2020-09-16
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.