Ogłoszenie w sprawie I Co 854/16

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Agnieszki Przybylak i Krystiana Przybylaka w osobie adw. Anny Ptaszyńskiej, kancelaria adwokacka 95-100 Zgierzu, ul. Struga 13-21 lok. 105, do postępowania egzekucyjnego celem przeprowadzenia eksmisji z lokalu mieszkalnego numer 6 położonego w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 18 w sprawie z wniosku Gminy Miasto Zgierz w imieniu której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Zgierzu z udziałem dłużników Agnieszki Przybylak i Krystiana Przybylaka o ustanowienie kuratora dla dłużników nieznanych z miejsca pobytu

Sygn. akt I Co 854/16

Wniosek  i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.