Ogłoszenie w sprawie I Co 4/20.

Zgierz, dnia 20.05.2020

Sygn. akt I Co 4/20

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Caban do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu  uczestnika Jerzego Muchy ostatnio zamieszkałego w Ozorkowie w sprawie w egzekucji z udziału Zofii Mucha wynoszącego 1/3 części we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Gębice, gmina Ozorków dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00020331/3, która to egzekucja prowadzona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michała Durańskiego.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Wykonał: Justyna Umińska.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Co 4/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Marcin Obiedziński
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia.