Ogłoszenie w sprawie I Co 2066/19.

Zgierz, dn. 29.10.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I Co 2066/19

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Przemysława Wojtczaka prowadzącego Kancelarię Adwokacką 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. M. Konopnickiej 15 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Alicji Poselt w sprawie z wniosku Gminy Miasto Zgierz w imieniu i na rzecz której działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. z siedzibą w Zgierzu z udziałem Alicji Poselt o ustanowienie kuratora dla dłużniczki, której miejsce pobytu nie jest znane.
Pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

Wykonała:

Protokolant Patrycja Łuczak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Co 2066/19.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Protokolant
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-29
Publikacja w dniu:
2020-10-29
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia