Ogłoszenie w sprawie I C 596/20.

Zgierz, dn. 09.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I C 596/20

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Agnieszki Kokocińskiej-Zajder prowadzącej Kancelarię Adwokacką 95-100 Zgierz, ul. Sokołowska 9 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Artura Grabarczyka w sprawie z powództwa Gminy Miasto Ozorków, w imieniu której działa zarządca nieruchomości Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozorkowie przeciwko Arturowi Grabarczykowi o zapłatę.

Pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

Sporządził:

Protokolant Patrycja Łuczak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 596/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Protokolant
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-09
Publikacja w dniu:
2020-10-09
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia