Ogłoszenie w sprawie I C 1160/20.

Zgierz, dn. 13.10.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Sygn. akt I C 1160/20

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Justyny Kotlińskiej – Kancelaria Adwokacka ul. Musierowicza 1 D, 95-100 ZGIERZ do zastępowania nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Małgorzaty Adamarczuk ostatnio zamieszkałej Koźle 8, 95-011 BRATOSZEWICE w sprawie z powództwa Protegat I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie w przedmiocie wniosku o ustanowienie dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej kuratora.

Wszelkie pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Sekretarz sądowy

Agnieszka Pawlak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I C 1160/20.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-10-13
Publikacja w dniu:
2020-10-13
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia