Ogłoszenie w sprawie Alk 14/18.

Zgierz, dn.03.11.2020 r.

ZARZĄDZENIE

 

Sygn. akt Alk 14/18

  1. Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stwierdzić, że z dniem 13 czerwca 2020 r. ustał obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu nałożony na Zbigniewa Majdę;
  2. na podstawie § 325 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz.138) zakreślić sprawę w wykazie „Alk”;
  3. zawiadomić uczestnika postępowania o ustaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu poprzez wywieszenie pisma w trybie art. 145 k.p.c. w budynku sądowym na okres miesiąca.

 

Sporządziła: Sędzia Inga Pietrasik

Wykonała: sekretarz sądowy Anna Rolewska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie Alk 14/18.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
Sekretarz Sądowy
Opublikował:
Arkadiusz Potasiak
Dokument z dnia:
2020-11-03
Publikacja w dniu:
2020-11-03
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia