Ogłoszenia sądowe

Artykuły

  • Ogłoszenie w sprawie I Ns 966/16

    Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Adw. Jakuba Sokoła, adres dla doręczeń 95-100 Zgierz  ul. Bazylijska 39 lok.3 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Pawła Bojarzyńskiego.

    Czytajwięcejo:
  • Ogłoszenie w sprawie III RC 270/16

    Na podstawie art. 144 § 1,2,3 k.p.c. ustanowiono dla pozwanego Michała Andrzejewskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Witczak, adres do korespondencji: Zgierz, ulica Sokołowska 6,  do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

    Czytajwięcejo: