Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I C 528/18

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Joanny Skrzat do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Marcina Malarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 827/18

  Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla uczestnika postepowania Zouheir Badda, ostatnio zam. 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 79, Zgierz, ul. Baczyńskiego 37, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Joanny Kutzner.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 799/18

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 799/18 Maja Zuchora, Rafał Kalinowski i Wojciech Kalinowski złożyli wykaz inwentarza po Wacławie Kalinowskiej, PESEL 500115xxxxx, urodzonej dnia 15 stycznia 1950 roku, zmarłej dnia 15 października 2015 roku, ostatnio na stałe zamieszkałej ulica Sikorskiego bl. 4 m 7, 95-015 Głowno.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 713/17

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie p. Beaty Antczak pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Alicji Frajman w sprawie z wniosku Haliny Frajman o złożenie do depozytu sądowego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 957/17

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 957/17 toczy się postępowanie z wniosku Marioli Kuzańskiej z udziałem Kazimiery Zaborowskiej, Genowefy Bujała i Anny Zabost o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 73/17

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sprawie I Ns 73/17 toczy się postępowanie z wniosku Feliksy Szymczak i Henryka Szymczaka o stwierdzenie, że nabyli on z mocy prawa przez zasiedzenie własność nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 437/15

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Florczak   -  pracownika Sądu w Zgierzu ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Rafała Wójcika, którego miejsce pobytu nie jest znane.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 985/16

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Jana Krawczyka kuratora w sprawie egzekucyjnej KM 621/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiadę w osobie Elżbiety Krawczyk zam. Łódź, ul. Zakrzewska 2 m. 48.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 854/16

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Agnieszki Przybylak i Krystiana Przybylaka w osobie adw. Anny Ptaszyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie Edwarda Marciniaka

  W dniu 10 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu wydał postanowienie o spisie inwentarza po Edwardzie Marciniaku.

  Czytajwięcejo: