Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 628/19.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 628/19 toczy się postępowanie z wniosku kuratora spadku po Małgorzacie Michalak i Władysławie Michalaku o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Michalaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 339/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 339/20 zlecił Komornikowi Sądowemu Michałowi Krogulcowi sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Jasik.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm I Ns 343/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 343/20 postępowanie z wniosku Grzegorza Czapiga o stwierdzenie nabycia spadku po Cecyli Knapczyńskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 101/19.

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 101/19 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Danieli Zarzyckiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 217/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 217/20 postępowanie z wniosku Sławomiry Cyran.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 432/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 432/20 postępowanie z wniosku Teresy Hilińskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 438/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 438/20 Sławomir Racinowski złożył wykaz inwentarza po Lidii Racinowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 200/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 200/20 postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Gdyni.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 305/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 305/20 postępowanie z wniosku Anny Byba z udziałem Jacka Bieńczaka i Ryszard Bieńczaka o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 4/20.

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Caban do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Jerzego Muchy w sprawie I Co 4/20.

  Czytajwięcejo: