Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 141/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 141/20 postępowanie z wniosku Żanety Ludwiczak – Smug z udziałem Przemysława Michalaka, Karoliny Świątkowskiej i Katarzyny Wójcikowskiej o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię z mocy prawa przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Głownie, przy ulicy Wyzwolenia 33.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 207/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 207/20 postępowanie z wniosku Michała Kowalczyka o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Kucińskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 238/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 238/20 postępowanie z wniosku Barbary Piasecznej z udziałem Marty Gronczewskiej o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię z mocy prawa przez zasiedzenie należącego do Władysława Jeziornego udziału wynoszącego 1/2 (jedna druga) w prawie własności nieruchomości położonej w Ozorkowie przy ul. Północnej 16.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 348/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 348/20 postępowanie z wniosku Secus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Rojek.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 540/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 540/20 postępowanie z wniosku Corpus Iuris Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Kralkowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 990/17.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 990/17 postępowanie z wniosku Mirosławy Wyrzykowskiej z udziałem Eugeniusza Kowalczyka, Sławomira Kowalczyka i Jana Kowalczyka o stwierdzenie nabycia przez Jana i Mariannę małżonków Kowalczyk nieruchomości położonej w Ozorkowie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 556/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 556/20 Izabela Roszkowska - zarządca sukcesyjny złożyła wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku pod firmą „TERRA-POL” Jerzy Kubicki z siedzibą w Nowym Adamowie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 428/19.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 5 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 428/20 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Durańskiemu sporządzenie spisu inwentarza po Marianie Zdzisławie Kulczaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 597/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 5 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 597/20 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Durańskiemu sporządzenie spisu inwentarza po Halinie Katarzynie Lis.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 433/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 25 września 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 433/20 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu – Annie Sikorze sporządzenie spisu inwentarza po Adamie Siubielskim.

  Czytajwięcejo: