Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawieI C 1611/20.

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowić dla pozwanej Ewy Warwas kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu – Doroty Pabiańczyk.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1611/20.

  Na mocy art. 802 k.p.c. ustanowić dla pozwanego Henryk Jacheć kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu – Doroty Pabiańczyk.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 90/20.

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Łukasza Michalaka prowadzącego Kancelarię Adwokacką 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 3 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michała Andrzejaka (syna Michała i Józefy) w sprawie z wniosku Pawła Kowalskiego z udziałem Teresy Rusek, Danuty Andrzejak, Michała Andrzejaka (s. Eugeniusza) i Michała Andrzejaka (s. Michała) o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 676/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny w osobie Asesora sądowego Sabiny Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2021 roku w Zgierzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku TECH-GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z udziałem Bartosza Szczepanika o wyjawienie majątku postanawia zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w z. z art. 13 § 2 k.p.c.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 2034/20.

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Bartłomieja Trzmielaka do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu Sławomira Janiszewskiego w sprawie z powództwa Gminy Miasta Zgierz reprezentowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. z siedzibą w Zgierzu w sprawie o zapłatę o sygnaturze akt I C 2034/20.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1233/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny w osobie asesora sądowego SR – Sabiny Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2021 roku w Zgierzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa SKYLINE ASSOCIATES INC. Z siedzibą w Mission Viejo (USA) przeciwko Marii Kopcińskiej o zapłatę postanawia odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2359/20.

  Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2021 roku ustanowiono dla uczestniczki postępowania Sylwii Modrzejewskiej, ostatnio zamieszkałej w Ozorkowie, a której aktualne miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie pracownika sądu Anny Szymańskiej do zastępowania uczestniczki w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/20.

  Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 roku ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Elwiry Jurkiewicz ostatnio zamieszkałej w Ozorkowie, a której aktualne miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie adwokata Marty Jaskułowskiej prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Zgierzu do zastępowania uczestniczki w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 56/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny w osobie Asesora Sądowego Sabiny Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 roku w Zgierzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Intrum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Dariuszowi Pawlowskiemu o zapłatę postanawia umorzyć postępowanie w sprawie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 2371/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny w osobie Asesora sądowego Sabiny Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 roku w Zgierzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „CENTRO-BUD" K.W.M.A. Niewiarowscy spółki jawnej z siedzibą w Ozorkowie przeciwko Michałowi Figasowi o zapłatę postanawia zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

  Czytajwięcejo: