Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 96/20.

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie Anny Szawłowskiej -  pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu, adres do korespondencji Zgierz,  ul. Sokołowska 6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Adriana Chwiałkowskiego,  którego miejsce pobytu nie jest znane,  ostatnio zamieszkałego 95-070 Aleksandrów Łódzki, 95-070 Kolonia Brużyca, ul.Chabrowa 5.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 247/20.

  Na podstawie art. 144 § 1, 2 i 3 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono dla uczestnika postępowania Roberta Błaszczyka, ostatnio zamieszkałego w Ozorkowie przy ulicy Orzeszkowej 24/18, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Radcy Prawnego Aleksandra Tokarza-Kancelaria Radcy Prawnego 95-100 Zgierz ul Łęczycka 30, do zastępowania uczestnika postępowania w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 207/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 207/20 postępowanie z wniosku Michała Kowalczyka o stwierdzenie nabycia spadku po Antonim Kucińskim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 351/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 9 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 351/20 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michałowi Krugulcowi sporządzenie spisu inwentarza po Stefanii Królikowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 1160/20.

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Justyny Kotlińskiej – Kancelaria Adwokacka ul. Musierowicza 1 D, 95-100 ZGIERZ do zastępowania nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Małgorzaty Adamarczuk.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 870/19.

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Agnieszki Bistuła dla pozwanej Joanny Dąbrowskiej (poprzednio Bielińskiej) w sprawie z powództwa Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 238/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 238/20 postępowanie z wniosku Barbary Piasecznej z udziałem Marty Gronczewskiej o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię z mocy prawa przez zasiedzenie należącego do Władysława Jeziornego udziału wynoszącego 1/2 (jedna druga) w prawie własności nieruchomości położonej w Ozorkowie przy ul. Północnej 16.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 348/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 348/20 postępowanie z wniosku Secus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InSecura z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Rojek.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 596/20.

  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Agnieszki Kokocińskiej-Zajder prowadzącej Kancelarię Adwokacką 95-100 Zgierz, ul. Sokołowska 9 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Artura Grabarczyka w sprawie z powództwa Gminy Miasto Ozorków.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 540/20.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 540/20 postępowanie z wniosku Corpus Iuris Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Kralkowskiej.

  Czytajwięcejo: