Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 130/19.

  Na mocy art. 143 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Rafała Gorzechowskiego do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 130/19 dla uczestniczek Mirosławy Czwonda i Magdaleny Czwonda.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 655/19.

  Na mocy art. 143 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Marka Sierakowskiego do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Co 655/19 dłużnika Pawła Witkowskiego.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 342/18.

  Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla pozwanego Marcina Tomczaka, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Zgierzu Anny Witczak, do zastępowania pozwanego w toczącym się postępowaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 4/20.

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Caban do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Jerzego Muchy w sprawie I Co 4/20.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 940/19.

  Przed Sądowej Rejonowym w Zgierzu w sprawie I Ns 940/19 toczy się postępowanie z wniosku Bożenny Juszczak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 759/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 759/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Lucynie Gabryelczak.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 759/19

  Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 759/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Zgierz o stwierdzenie nabycia spadku po Feliksie Gabryelczaku.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 132/20

  Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adwokata Inez Knyziak, do sprawy egzekucyjnej o sygn. akt Km 1192/19 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu Lucyny Zawadzkiej do reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1061/19.

  Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 1061/19 zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu – Tomaszowi Modro sporządzenie spisu inwentarza po Janie Piątkowskim, synu Czesława i Marty, PESEL: 50080117536, zmarłym w dniu 30 kwietnia 2014 roku w Zgierzu, przed śmiercią zamieszkałym w Aleksandrowie Łódzkim.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Co 2239/19

  Na mocy art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Jakuba Sokół dla nieznanego z miejsca pobytu Sylwestra Jabłońskiego w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt Km 833/19.

  Czytajwięcejo: