Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego – Anna Komorowska

pok. 2.35 (ul. Sokołowska 6)

 tel.: 042-715-75-04

fax.: 042-209-11-50

e-mail:

 

 Podstawowymi zadaniami Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego są:

 • prowadzenie sekretariatu Prezesa, Wiceprezesa Sądu i Dyrektora Sądu;
 • sprawy kadrowe pracowników administracji z wyłączeniem spraw pracowników należących do właściwości Sądu Okręgowego;
 • sprawy kuratorów społecznych;
 • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 • sprawy zaopatrzenia Sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy Sądu;
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Sądu;
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych;
 • nadzór nad Archiwum Zakładowym;
 • prowadzenie BOI

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny